بعد از چندین ماه عملیات اجرایی و بازسازی بنای قدیمی منزل شهید سلیمانزاده، عمارت سلیمان افتتاح شد. این بنای قدیمی که بیش از 70 سال از ساخت اولین اتاق آن می گذرد در محله قدیمی "قلعه نو" در شهر طرقبه واقع شده است. فضای حیات سنتی و قدیمی آن که با انواع گلهای زیبا تزئیین شده است، فضایی زیبا، دلپذیر و فرح انگیز برای میهمان فراهم آورده است.