غار مغان

غار مغان

/post-6
سخن از روستا و غار «مغان» بخش طرقبه(بینالود) مشهد مقدس است  که بر اساس  آنچه از فرهنگ عمید به دست می‌آید جمع کلمه "مغ" به معنای  پیشوای زرتشتی  است. منطقه گردشگری زیبا و روح‌نوازی که در پس ارتفاعات غربی  مشهد چون  بهشتی گمشده چندان‌ که باید و شاید در کانون توجه گردشگران و  مسافران خطه  خورشید قرار نگرفته و تنها غار اسرارآمیزش نزد کوهنوردان و غار  پیمایان  نام‌آشنا و مشهور است.