کمر مقبولا

سنگ نگاره‌های طرقبه

/post-2
سنگ ‌نگاره‌ها (Petroglyphs) یا هنرهای  صخره‌ای (Rock Art) شناسنامه یا  سندهای دست اولی هستند که نمادی از هویت  ملی هر دیار محسوب می‌شوند، آن‌ها  کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی به جا مانده  از مردمان کهن و ادوار خیلی دور  هستند که در خود اسرار کشف نشده ی فراوانی  دارند. این آثار بهترین  سامانه‌هایی بوده‌اند که انسان‌های کهن از طریق  آن‌ها توانسته‌اند ادامه  حیات بدهند و با یکدیگر و جوامع بشری سخن بگویند.